FOTOGALÉRIA

 Konštrukcie obkladov stien sa delia na tri základné skupiny. Jedná sa o tzv. „suchú omietku“, kde je omietka nahradená nalepením sadrokartónových dosiek alebo dosiek Rigitherm (dosky s nakašírovanou vrstvou izolácie) na existujúcu konštrukciu. Druhou skupinou sú tzv. predsadené steny spriahnuté, kde je použitá konštrukcia z profilov, ktorá je spojená so stávajúcou stenou. Poslednou možnosťou sú tzv. volne stojacie predsadené steny. Predsadené steny tvoria povrchovú úpravu muriva. Je možné s nimi prevádzať prípadné zateplenia z interiéru či k vedeniu potrebných inštalácií.

Predsadené steny sú výhodné pre estetické vylepšenie stávajúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne pre vytvorenie medzipriestoru pre vedenie inštalácií.

Jednoduché či viacnásobné opláštenie tvoria sadrokartónové dosky RB (A), pri vyšších požiadavkách na požiarnu odolnosť dosky RF (DF). Pre priestory so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou sú určené impregnované dosky RBI (H2) alebo je možné použit aj impregnovanú protipožiarnú dosku RFI (DFH2). V prípade lepenia dosiek sa používajú iba dosky RB a RBI, lepené konštrukcie nemajú schválenú požiarnú odolnosť