Základnými výhodami systémov Rigips pre obytné podkrovia sú:

 nízka hmotnosť
 rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
 suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
 ľahká opracovateľnosť stien
 rovinnosť konštrukcií
 nepriezvučnosť
 udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
 splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov, hlavne tepelnej izolácie
 ekonomická efektivita

                                                                                                                      
FOTOGALÉRIA

Systémy pre podkrovie
Podkrovné konštrukcie sú konštrukcie, ktorých úlohou je vytvoriť v interiéri príjemnú klímu a ktoré majú zároveň zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru. Základnými výhodami sú: nízka hmotnosť, rýchly a suchý proces výstavby.

Podkrovie zo sadrovláknitých dosiek Rigidur
Sadrovláknité dosky Rigidur predstavujú novú generáciu materiálov na suchú vnútornú výstavbu. Ide o jedinečný produkt s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a nízkou hmotnosťou.

Obklady stĺpov a nosníkov
Drevené či kovové stĺpy a nosníky sa obkladajú z dôvodu zvýšenia ich požiarnej odolnosti alebo z dôvodu estetického. Na obklad je možné využiť sadrokartónové dosky alebo špeciálne protipožiarne sadrovláknité dosky Ridurit.